17 Jul 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Forsikring er et middel til beskyttelse mot okonomisk tap. Det er en form for risikostyring, som primaert brukes til a sikre seg mot risikoen for et kontingent eller usikkert tap. Et foretak som tilbyr forsikring er kjent som et forsikringsselskap, forsikringsselskap, forsikringsselskap eller garantistyring. En person eller enhet som kjoper forsikring er kjent som forsikret eller som forsikringstaker. Forsikringstransaksjonen innebaerer at den forsikrede patar seg et garantert og kjent forholdsvis lite tap i form av betaling til forsikringsselskapet i bytte for forsikringsselskapets lofte om a kompensere forsikrede i tilfelle et dekket tap. Tapet kan eller ikke vaere okonomisk, men det ma reduseres til okonomiske vilkar, og innebaerer vanligvis noe der den forsikrede har en forsikringsrente som er etablert ved eierskap, besittelse eller tidligere eksisterende forhold. Den forsikrede mottar en kontrakt, kalt forsikringspolisen, som beskriver vilkarene og omstendighetene der forsikringsselskapet vil kompensere den forsikrede.

Belopet som forsikringsgiveren belaster forsikrede for dekning som er angitt i forsikringspolicen, kalles premien. Hvis den forsikrede opplever et tap som potensielt dekkes av forsikringspolicen, sender den forsikrede krav til forsikringsselskapet for behandling av en skadejusterer. Forsikringsselskapet kan sikre egen risiko ved a ta ut reassuranse, hvorved et annet forsikringsselskap samtykker i a baere en del av risikoen, spesielt dersom hovedforsikringsselskapet anser risikoen for stor for at den skal baere. Metoder for overforing eller distribusjon av risiko ble praktisert av kinesiske og babylonske handelsmenn for sa lenge siden som henholdsvis 3. og 2. artusen f.Kr..1 Kinesiske handelsmenn som reiser forraederiske elveforsok, ville omfordele sine varer over mange fartoy for a begrense tapet pa grunn av et enkelt fartoys kapsing . Babylonierne utviklet et system som ble spilt inn i den beromte koden for Hammurabi, c. 1750 f.Kr., og praktiseres av tidlige middelhavs seilskjopere. Perihal Perkembangan Asuransi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar